User Tools

Site Tools


Sidebar

nl:rootdir_config

Instellen bronmap

Elke bronmap krijgt een naam waarnaar wordt gerefereerd. Deze naam dient uniek te zijn, ongeacht het type. Dit houdt in dat u, indien er een bronmap is met de naam “RoOt”, niet een andere bronmap kunt hebben met de naam “rOoT”. Naast de naam, dient de bronmap ook tenminste één montagepunt te hebben. Alle andere configuratie-opties op deze pagina zijn optioneel.

Uw bronmap definiëren

U kunt een nieuwe bronmap toevoegen door op de “Toevoegen” knop de klikken in het overzicht van de bronmappen:

Vul vervolgens de algemene eigenschappen in voor de bronmap. Maakt u zich nog maar geen zorgen over het invullen van details zoals C:\slides referenties. Hier zullen wij later naar kijken wanneer wij het over montagepunten hebben.

U moet een unieke naam (“Alias”) voor de bronmap invoeren.

De volgende parameters zijn beschikbaar om dit verder in te stellen:

Parameter Betekenis
Beschrijving Een arbitraire string die de administrator kan helpen om in de toekomst te onthouden waar de bronmap over gaat. Het Beschrijving veld van een bronmap kan ook worden gebruikt om extra informatie over een datagroep te verbergen waarvan u niet wilt dat iedereen dit direct weet. Gebruik dit veld niet voor gevoelige informatie, aangezien dit kan worden gezien door iedereen met toegang tot PMA.core. Indien u een instructeur bent die bijvoorbeeld met studenten werkt, dan is het in orde om reminders in dit veld voor uzelf in te voeren, zoals “dit zijn allemaal strikvragen”…
Quota U kunt een limiet instellen op de hoeveelheid data waarvan u wilt dat PMA.core het beheert. Dit kan erg nuttig zijn wanneer er tijdelijke werknemers zijn, wanneer er personeel op bezoek komt, wanneer er artsen in opleiding zijn, of wanneer er andere studenten zijn die slechts een korte tijd aanwezig zijn. Indien u de hoeveelheid data niet wilt beperken, kunt u de standaardwaarde van 0 hanteren.
Offline Wanneer dit aangevinkt is, wordt deze map niet beschikbaar gemaakt voor downstream applicaties zoals PMA.studio. Wellicht maakt u een tijdelijke placeholder aan voor een toekomstige afdeling, of wellicht bent u nog niet klaar met het creëren van nieuwe collectie. Instructeurs kunnen deze optie ook gebruiken om een lijst van examenslides te maken en deze slechts voor een korte duur aan te studenten te laten zien (wij bieden helaas geen schematische functies aan; u zult dit handmatig moeten doen).
Zichtbaarheid Zie onze sectie over beveiliging

Zodra u uw bronmap heeft gecreëerd, krijgt u een reminder te zien dat u nog een montagepunt moet instellen.

Het klikken op de suggestie leidt u richting de Montagepunten tab, welke standaard leeg is.

Het is nu tijd om PMA.core te vertellen waar de inhoud zich daadwerkelijk bevindt waar de bronmap naar dient te refereren.

Montagepunten toevoegen

PMA.core ondersteunt verschillende soorten opslag (bekijk ook ons persbericht):

Type opslag Benodigde informatie
locale harde schijf een referentiepad zoals c:\my_slides of e:\department\pathology\staff\dr_seuss. Let erop dat u op deze manier geen netwerkschijven als bronmappen kunt gebruiken. (letterschijven zoals Y: of Z: zijn doorgaans netwerkschijven).
netwerk schijven a UNC pad zoals \\server\sharename\our_slides (meer over netwerken).
S3 opslag Toegang en geheime toetsencombinatie, een pad richting een bucket zoals /my_bucket. Subpaden onder dit pad zijn ook toegestaan.
Azure opslag Een connectiestring, containernaam. Sinds PMA.core 2.0.1 kunt u ook een pad specificeren dat direct volgens de hiërarchie van de container functioneert.
FTP server FTP-server URL, gebruikersnaam en wachtwoord, optioneel een initieel pad.

Voor sommige opslagsoorten, krijgt u ook een veld met “tilegrootte” te zien. Dit heeft te maken met de cache en kan vrijwel altijd op de standaardwaarde blijven staan. In onze sectie over beveiliging, gaan wij dieper in op elk type opslag.

Ingenestelde referenties

Twee bronmappen zijn genesteld indien er één wordt bewaard in de ander. Er zijn zeer goede redenen om dit type set-up te hebben: u kunt een map d:\projects\ hebben met meer dan 100 verschillende submappen, maar het kan zijn dat er slechts twee of drie van die submappen op ieder moment van belang zijn voor u. Desondanks is het mogelijk alsnog handig om zo nu en dan de submappen van andere projecten te raadplegen, dus daarvoor heeft u de volgende set-up nodig:

  • Eén bronmap “projecten” die leidt naar d:\projects
  • Twee andere bronmappen “project_foo_004” (project 4 voor de klant foo) en “project_bar_045” (project 45 voor de klant bar) die snelle toegang bieden tot de bestanden in d:\projects\foo\p0004 en d:\projects\bar\p0045.

Het is duidelijk dat d:\projects\qcor\p0004 een submap is van d:\projects, dus kwalificeert deze als een ingenestelde map.

Het is aan u om te bepalen of u hier daadwerkelijk gebruik van wilt maken. In PMA.core worden de bestanden op verschillende plekken in kaart gebracht en daardoor zijn ze beschikbaar via verschillende routes. Daarom raden wij af om ingenestelde bronmappen te gebruiken indien u één van de volgende acties wilt ondernemen:

  • Bestanden naar andere locaties verplaatsen via het afbeeldingbeheer
  • Annotaties op de afbeelding vastleggen
  • Formulierdata vastleggen

Ingenestelde bronmappen kunnen prima worden gebruikt, indien u alleen gebruik maakt van PMA.core om WSI-content te hosten en te bekijken.

Controle nesting

De volgende handelingen dienen alleen door ervaren gebruikers te worden uitgevoerd. Indien u niet weet waar of hoe u een bestand genaamd App_Data\Data\PMACore.config kunt vinden, wordt het aangeraden om te stoppen met lezen en iemand te contacteren met meer kennis in dit gebied.

Ervan uitgaande dat u weet wat u doet; u kunt controleren of ingenestelde bronmappen zijn toegestaan door de AllowNestedRootDirectories schakelaar te veranderen in PMACore.config:

Het correct afhandelen van foutmeldingen is inbegrepen. Stel dat u zich in de volgende situatie bevindt:

  • AllowNestedRootDirectories staat op false
  • Er bestaat een bronmap die wijst naar c:\wsi\worklist\
  • Er bestaat een submap c:\wsi\worklist\case04\

Wanneer er wordt getracht om de map c:\wsi\worklist\case04 naar een aparte bronmap te verplaatsen, verschijnt de volgende foutmelding:

nl/rootdir_config.txt · Last modified: 2022/08/02 19:14 by veerle