User Tools

Site Tools


th:tile_server

รวมไทล์เซิร์ฟเวอร์

ไทล์เซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ที่สามารถแบ่งรูปภาพขนาดใหญ่ออกเป็นรูปขนาดเล็ก ด้วยความละเอียดที่กำหนด โดยแต่ละ “ชิ้นส่วน” จะเรียกว่า “ไทล์”

เทคโนโลยีกูเกิ้ลแมปก็เป็นไทล์เซิร์ฟเวอร์

และเช่นเดียวกับซอฟตแวร์ส่วนใหญ่สำหรับพยาธิวิทยาดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีไทล์เซิร์ฟเวอร์

ความแตกต่างของ PMA.start คือโปรแกรมเรียกดูบนเดสก์ท็อปสามารถทำหน้าที่เป็นไทล์เซิร์ฟเวอร์ได้ ซึ่งหมายความว่า PMA.start

สามารถถูกใช้เพื่อตั้งค่าทางพยาธิวิทยาดิจิทัลและเวิร์กโฟลว์สำหรับการวิเคราะห์รูปภาพ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะหรือซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการทำงานได้บนบล็อกของเรา ซึ่งเราจะอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไม

ไทล์เซิร์ฟเวอร์จึงจำเป็นต่อการแก้ปัญหาการติดขัดในการสตรีมข้อมูลทางพยาธิวิทยาดิจิทัล

รวม PMA.core และ PMA.start

PMA.core เป็นเสมือนโปรแกรมแม่ของ PMA.start โดยรองรับตัวเลือกการจัดเก็บที่มากกว่า, ตัวเลือกด้านการรักษาความปลอดภัย, และการจัดการข้อมูลเมตาของสไลด์ PMA.start และ PMA.core สามารถใช้งานด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเรามีลูกค้าจำนวนมากที่พึงพอใจกับการสร้างระบบ (Ecosystem) ที่ใช้ประโยชน์คุณสมบัติของทั้งสองโปรแกรม

ต่อไปนี้คือกรณีตัวอย่างสองกรณีที่ควรไฮไลท์:

  • กลุ่มวิจัยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์ PMA.core ส่วนกลางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโปรโตคอลใหม่กับแพทย์ ในขณะเดียวกัน นักพัฒนาแต่ละรายใช้งาน PMA.start บนเวิร์กสเตชันของตัวเอง (Linux) ร่วมกับโปรแกรมเสริม ImageJ (Java) ของเรา เพื่อพัฒนาอัลกอริธึมใหม่ก่อนที่จะถูกส่งไปยังสายการผลิต
  • บริษัทในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตให้ผู้ใช้แต่ละรายใช้งาน PMA.start บนคอมพิวเตอร์ เพื่อการประเมินเนื้อหาสไลด์ในเครื่องได้อย่างรวดเร็วซึ่งโดยทั่วไปเนื้อหาจะได้รับมาจากกลุ่มที่ทำงานร่วมกันภายนอก PMA.start สามารถดูสไลด์ในเครื่องได้โดยไม่ต้องส่งสไลด์เหล่านี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางก่อน
th/tile_server.txt · Last modified: 2022/07/18 15:47 by charlotte