User Tools

Site Tools


nl:installation

Installatie

De installatie duurt doorgaans een halve dag, maar kan variëren op basis van de noodzaak om te downloaden en het installeren van verdere vereiste producten, evenals de internetsnelheid en de prestaties van de hardware setup.

De verschillende onderdelen van PMA.core en de terminologie die wordt gebruikt in deze handleiding worden uiteengezet in het volgende schema:

De server kan, afhankelijk van uw specifieke situatie, mogelijk worden opgedeeld in verschillende onderdelen. U kunt IIS en PMA.core op één server hebben en een connectiestring gebruiken om te refereren naar een SQL Server die bijv. elders wordt gehost.

Houd er rekening mee dat uw daadwerkelijke beelden een aanzienlijke hoeveelheid middelen in beslag nemen en flink in uw budget snijden. Aangezien het onpraktisch is (en niet te vergeten zeer duur) om continu uw lokale server harde schijf opslag uit te breiden, biedt PMA.core een aantal alternatieven zodat uw uiteindelijke configuratie er mogelijk zo uitziet:

U hoeft zich niet direct zorgen te maken over de lokale serveropslag: Het PMA.core concept van bronmappen maakt het mogelijk om beelden altijd en overal te lossen, zonder dat uw eindgebruikers überhaupt door hebben gehad dat er een migratie heeft plaatsgevonden.

Beveiligde HTTP

PMA.core biedt zowel reguliere HTTP (http:) als beveiligde HTTP (https:).

De volgende handelingen dienen alleen door ervaren gebruikers te worden uitgevoerd. Indien u niet weet wat web.config is (or waar u het web.config bestand kunt vinden), dient u te stoppen met lezen en iemand te contacteren met meer kennis in dit gebied.

U zult de nodige veranderingen moeten aanbrengen aan de Microsoft IIS-kant. U zult de juiste certificaten moeten aanschaffen en installeren op de webserver om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt en om te voorkomen dat de browser waarschuwingen geeft over onbetrouwbare bronnen. De configuratie hiervan valt echter buiten het bereik van deze handleiding. Neem gerust contact met ons op indien u hier extra ondersteuning bij nodig heeft. Veranderingen in de configuratiebestanden van PMA.core zijn nodig om ervoor te zorgen dat het onder een beveiligde http opereert. Voor een HTTP-setup kunt u de volgende sectie in het web.config bestand vinden: <basicHttpBinding> <binding name=“soapBinding”> </binding> </basicHttpBinding> <webHttpBinding> <binding name=“webjsonHttp”> </binding> <binding name=“webpoxHttp”> </binding> </webHttpBinding>

Voor secure HTTP wordt dit:

<basicHttpBinding> <binding name=“soapBinding”> <security mode=“Transport”> <transport clientCredentialType=“None”/> </security> </binding> </basicHttpBinding> <webHttpBinding> <binding name=“webjsonHttp”> <security mode=“Transport”> <transport clientCredentialType=“None”/> </security> </binding> <binding name=“webpoxHttp”> <security mode=“Transport”> <transport clientCredentialType=“None”/> </security> </binding> </webHttpBinding>

Wanneer PMA.core onder https werkt, ontvangt u een melding van uw browser met de mogelijkheid om extra data te ontvangen over de certificatie-autoriteit (CA):

U zult PMA.view nodig hebben om content te verkrijgen vanuit PMA.core in beveiligde http-modus. PMA.View kan verbinden met zowel beveiligde als onbeveiligde tile servers zoals PMA.core. In het kort zijn de volgende combinaties mogelijk:

  • PMA.view running in https: and PMA.core running in http:
  • PMA.view running in https: and PMA.core running in https:
  • PMA.view running in http: and PMA.core running in http: (default behavior of PMA.view)
  • PMA.view running in http: and PMA.core running in https:
nl/installation.txt · Last modified: 2022/11/18 12:38 by yves