User Tools

Site Tools


nl:meta_data

Meta-data

We bedoelen met meta-data alle informatie die bij een beeld hoort, maar die niet grafisch weergegeven is. Het aantal pixels (ofwel de viewport representatie) van een beeld vormen geen meta-data. Annotaties kunnen ook als meta-data worden beschouwd in semantische begrippen, maar deze zijn ook gelinkt aan grafische activiteiten. Dus worden annotaties elders in deze handleiding besproken.

Er is een blog artikel dat fungeert als aanvullende tutorial op deze sectie. Hier onderscheiden we 3 soorten meta-data in PMA.core:

  • Intrinsieke meta-data die is ingebouwd in het bestandssysteem of de cloud FS waar de bestandsindeling van de beeld gebruik van maakt.
  • Door gebruikers opgeslagen meta-data in PMA.core PMA.core RDBMS (SQL Server)
  • Externe meta-data die is opgeslagen in de eigen database (van de klant) SQL Server or Oracle

Intrinsieke meta-data

Dit type data kan worden geraadpleegd via de linkerpaneel van het Afbeeldingbeheer, of directer via de API.

Door gebruikers opgeslagen meta-data

In de beheersectie van de formulieren kunnen data-inputformulieren worden ontworpen beeld vervolgens aan virtuele beelden worden toegewezen. Deze formulieren kunnen vervolgens worden ingevuld door de systeemgebruikers wanneer zij de beelden bekijken. De gegevens die gebruikers indienen voor elk formulier zijn ook in deze sectie beschikbaar. Externe meta-data Ongeacht hoe krachtig wij ons eigen formulierbeheer maken, realiseren wij ons ook dat er externe data-opslagplaatsen bestaan die, vanwege een flink aantal uiteenlopende redenen, erg onhandig zijn voor PMA.core.

Om deze reden hebben wij besloten om de optie aan te bieden om links te leggen met externe databasesystemen. Dit kan simpelweg in twee stappen worden gedaan:

  • u dient eerst de link te definiëren naar de bron (via een connectionstring). Vanaf PMA.core 2 kan dit een SQL Server of Oracle RDBMS zijn
  • ten tweede dient u een query te definiëren die de data vanuit de RDBMS kan halen en een manier te identificeren waarop individuele bestanden kunnen worden gelinkt aan specifieke bestandsnamen.
nl/meta_data.txt · Last modified: 2022/11/10 15:44 by yves