User Tools

Site Tools


nl:look-up_lists

Veldtypes en opzoeklijsten

Veldtype Beschrijving
Tekst Geeft een tekstveld weer waarin tekst vrij weergegeven kan worden
Integer Geeft een tekstveld weer dat een integerwaarde accepteert
Dubbel Geeft een tekstveld weer dat een decimale waarde accepteert
DatumTijd Geeft een tekstveld weer dat een datum- & tijdwaarde accepteert
Percentage Geeft een tekstveld weer dat een waarde tussen 0 en 100 accepteert
Paragraaf Geeft een paragraaf weer als tekst en accepteert geen input
Lijst selecteren Geeft een veld weer met een lijst die vooraf bepaalde waardes bevat
Selectievakjes Geeft meerdere selectievakjes weer met waarden die vooraf zijn bepaald
Radio Geeft meerdere radioknoppen weer met waarden die vooraf zijn bepaald
Label Geeft een tekstlabel weer en accepteert geen input
Opzoeklijst Een special veldtype (opsomming) dat wordt gebruikt om velden met lijsten te populeren op basis van vooraf bepaalde waarden
nl/look-up_lists.txt · Last modified: 2022/11/10 15:24 by yves