User Tools

Site Tools


Sidebar

Translations of this page:

เกี่ยวกับ PMA.core

เริ่มต้น

ตรวจสอบการใช้ระบบ

รูทไดเร็กทอรี

การจัดการภาพ

ข้อมูลเมตา

การจัดการผู้ใช้

การตั้งค่าภาพ

การวินิจฉัย

รายงาน

การจัดการใบอนุญาต

การติดตั้ง

หัวข้อเบ็ดเตล็ด

th:lic

การจัดการใบอนุญาต

ในรายการนี้จะเกี่ยวกับแง่มุมทางเทคนิคของการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน PMA.core นโยบายการอนุญาตให้สิทธิ์ของ Pathomation มีการอธิบายไว้บนเว็บไซต์

คุณกำลังเจอปัญหาใบอนุญาตหมดอายุหรือไม่? ดู ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต

Pathomation มีแบบแผนการออกใบอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนไฟล์ลิขสิทธิ์

เราจะออกไฟล์ใบอนุญาตตามระยะเวลาข้อตกลงของคุณ ที่รวมพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น วันที่หมดอายุ, และจำนวนที่มีการโรมมิ่งพร้อมกัน ไฟล์ลิขสิทธิ์จะเชื่อมโยงกับการติดตั้ง PMA.core เฉพาะของคุณและไม่สามารถย้ายไปยังอินสแตนซ์อื่น (รวมถึงเครื่องเสมือน) หรือโฟลเดอร์การติดตั้ง ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI) ของ PMA.core มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ สำหรับการเริ่มต้นและอัปเดตแบบแผนการติดตั้งและการออกใบอนุญาตของคุณเอง

การเข้าถึงการจัดการใบอนุญาต

คุณสามารถเข้าถึงการจัดการใบอนุญาตของ PMA.core โดยคลิกที่ไอคอนจากอินเทอร์เฟซการจัดการหลัก:

หรือคุณสามารถเข้าถึงการจัดการใบอนุญาตได้ตลอดเวลาจากทุกที่ในอินเทอร์เฟซผ่านตัวเลือกในเมนูการนำทางด้านซ้าย:

ใบอนุญาตหายไปหรือหมดอายุ

หากไม่มีการติดตั้งใบอนุญาตหรือใบอนุญาตของคุณหมดอายุ คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดทันทีหลังจาก เข้าสู่ระบบ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อออกใบอนุญาตใหม่ หรือคุณสามารถ ติดต่อ Pathomation เพื่อขอรับ ใบอนุญาต ใหม่

มีการใช้งานพร้อมกันมากเกินกำหนด

PMA.core มี รูปแบบการออกใบอนุญาตตามการทำงานที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า แม้ว่าใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของคุณยังไม่หมดอายุ แต่คุณอาจจะมีการใช้งานพร้อมกันมากเกินกำหนด หากเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยครั้ง คุณควรพิจารณาซื้อจำนวนการใช้งานเพิ่มเติม

หลังจากนั้น คุณสามารถ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่ออัปเกรดใบอนุญาตของคุณ

ความต่อเนื่องในการใช้งาน

ผู้ดูแลระบบยังคงสามารถเข้าสู่ระบบ PMA.core ได้ แม้ว่าจะเกินขีดจำกัดผู้ใช้พร้อมกันก็ตาม งานทั่วไปสองอย่างที่คุณอาจต้องการทำในฐานะผู้ดูแลระบบเมื่อมีจำนวนผู้ใช้พร้อมกันเกินกว่าที่กำหนด ได้แก่:

th/lic.txt · Last modified: 2022/08/03 13:19 by charlotte