User Tools

Site Tools


Sidebar

Translations of this page:

เกี่ยวกับ PMA.core

เริ่มต้น

ตรวจสอบการใช้ระบบ

รูทไดเร็กทอรี

การจัดการภาพ

ข้อมูลเมตา

การจัดการผู้ใช้

การตั้งค่าภาพ

การวินิจฉัย

รายงาน

การจัดการใบอนุญาต

การติดตั้ง

หัวข้อเบ็ดเตล็ด

th:report_events

เหตุการณ์

PMA.core มีระบบบันทึกเหตุการณ์ภายในสำหรับการดำเนินการที่ร้องขอโดยเซิร์ฟเวอร์ ประเภทของเหตุการณ์ที่บันทึกไว้คือ:

  • รูปภาพ: ผู้ใช้ขอข้อมูลสไลด์ โดยปกติผ่านคำสั่ง ImageInfo API
  • แบบฟอร์ม: แบบฟอร์มที่ผู้ใช้สร้างขึ้น, ขอ, หรือส่งข้อมูลไปยังแบบฟอร์ม
  • คำอธิบายประกอบ: คำอธิบายประกอบใหม่ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
  • เมล: บันทึกอีเมลที่ส่งโดยเซิร์ฟเวอร์ PMA.core ซึ่งรวมถึงอีเมลเกี่ยวกับการบำรุงรักษา, ลืมรหัสผ่าน, ปัญหาใบอนุญาต

หน้าโฮม

คุณสามารถดู 10 กิจกรรมล่าสุดของคุณ ได้ในหน้าแรกของ UI ส่วนผู้ดูแลระบบของ PMA.core การคลิก ดูทั้งหมด จะนำคุณไปยังหน้ากิจกรรม

หน้ากิจกรรม

ในหน้ากิจกรรม คุณสามารถดูกิจกรรมทั้งหมดที่บันทึกโดย PMA.core แบ่งตามเลขหน้า คุณสามารถใช้ตัวกรองวันที่ เพื่อจำกัดรายการเหตุการณ์ในช่วงวันที่ต้องการได้

กิจกรรม API

คุณยังสามารถรับรายงานเหตุการณ์แบ่งตามหน้าอย่างเป็นโปรแกรม ได้โดยใช้คำสั่ง รับรายงานเหตการณ์ API ซึ่งเฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าถึง API นี้ คำขอจะถูกแบ่งเป็นหน้าเนื่องจากโดยทั่วไปจะมีเหตุการณ์จำนวนมากในเซิร์ฟเวอร์ PMA.core

th/report_events.txt · Last modified: 2022/08/03 11:41 (external edit)