User Tools

Site Tools


Sidebar

Translations of this page:

เกี่ยวกับ PMA.core

เริ่มต้น

ตรวจสอบการใช้ระบบ

รูทไดเร็กทอรี

การจัดการภาพ

ข้อมูลเมตา

การจัดการผู้ใช้

การตั้งค่าภาพ

การวินิจฉัย

รายงาน

การจัดการใบอนุญาต

การติดตั้ง

หัวข้อเบ็ดเตล็ด

th:caching

การแคช

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด PMA.core รองรับทั้งไทล์แคชและคลาวด์แคช เรามีกลยุทธ์ที่จะลบแคชโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาเก็บรักษาหนึ่ง และจะไม่มีการสร้างแคชใหม่หากมีพื้นที่ดิสก์ไม่เพียงพอ ดูที่ หน้าการกำหนดค่าการตั้งค่าแคชโดยเฉพาะ

การแคชไทล์

ไทล์ที่แยกจาก WSIs จะถูกเก็บไว้ในที่เก็บแคชโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการแคชแบบทันที (JIT): โดยไทล์จะถูกเก็บไว้ในแคชหลังจากถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเท่านั้น เมื่อผู้ใช้จำนวนมากดูสไลด์เดียวกัน พวกเขามักจะสนใจในพื้นที่และรายละเอียดของสไลด์เดียวกัน ซึ่งหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไป เนื้อหาที่เข้าถึงได้เกือบทั้งหมดจะพร้อมใช้งานผ่านแคชไทล์ การแคชไทล์ในลักษณะนี้ทำให้ PMA.core เป็นระบบที่ปรับขนาดได้มากขึ้น PMA.core จะไม่ทำการแคชไทล์หรือรูปขนาดย่อหากมีเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอ (ตามที่กำหนดไว้ใน การตั้งค่า)

การแคชบนคลาวด์

สไลด์ที่ดึงข้อมูลผ่านที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น S3 หรือ Azure จะได้รับประโยชน์จากการแคชอีกขั้น

PMA.core จะดึงส่วนหนึ่งของสไลด์ต้นฉบับ จากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ตามคำขอที่ได้รับจากลูกค้า และเก็บไว้ในที่เก็บแคชในเครื่อง จาก ข้อมูลส่วนนั้น ไทล์สุดท้ายจะถูกแยกออกมา

การแก้ไขปัญหา

การโหลดรูปภาพจากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีพื้นที่ดิสก์ สมมติว่าเนื้อที่ดิสก์ทั้งหมดคือ 100GB ซึ่งปัจจุบันใช้ไปแล้ว 95GB PMA.core จะสั่งไม่ให้มีการแคชหากไม่มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB โดยสมมติว่าวันเก็บรักษาถูกตั้งค่าเป็น 30 วัน และแคชทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในช่วง 10 วันที่ผ่านมา หากขณะนี้มีคำขอ 10 หรือ 100 คำขอให้โหลดรูปภาพต่างๆ PMA.core จะต้องแคชชิ้นส่วนของรูปภาพเหล่านี้ และไม่มีเนื้อที่ว่างโดยกะทันหันซึ่งไม่สามารถลบไฟล์ใดได้

ในกรณีร้ายแรง สมมติว่าคุณมีพื้นที่ว่าง 100GB บนดิสก์ขนาด 100GB และคุณได้รับคำขอ 100 รายการสำหรับ “ข้อมูลรูปภาพ” การดำเนินการนี้จะทำให้ PMA.core จัดเก็บรูปภาพจำนวน 100 ชิ้นลงในดิสก์พร้อมกันอีกครั้ง และอาจมีผลทำให้พื้นที่ในดิสก์เต็ม (โดยไม่ละเมิดกฎใดๆ)

หลังจากจุดนี้ระบบจะไม่สามารถทำงานต่อได้ เพราะ PMA.core ไม่สามารถเลือกลบแคชที่เกิดใหม่ได้ทั้งหมด ในตอนนี้คุณต้องล้างโฟลเดอร์แคชด้วยตนเอง หลังจากนั้น กระบวนการสร้างแคชอาจเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (คุณอาจต้องจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บแคชเพิ่มเติมในครั้งนี้)

th/caching.txt · Last modified: 2022/08/03 13:03 (external edit)