User Tools

Site Tools


Sidebar

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.
Translations of this page:

เกี่ยวกับ PMA.core

เริ่มต้น

ตรวจสอบการใช้ระบบ

รูทไดเร็กทอรี

การจัดการภาพ

ข้อมูลเมตา

การจัดการผู้ใช้

การตั้งค่าภาพ

การวินิจฉัย

รายงาน

การจัดการใบอนุญาต

การติดตั้ง

หัวข้อเบ็ดเตล็ด

th:manipulating_slides

การจัดการสไลด์

รูปภาพทั้งสไลด์อาจมาในรูปทรงและขนาดต่างๆ (ทางกายภาพ) ที่หลากหลาย ไฟล์บางรูปแบบ (เช่น Zeiss ZVI หรือ Nikon ND2) สามารถแสดงได้ไม่เกิน (ช่องสัญญาณมัลติฟลูออเรสเซนต์) หนึ่งสแนปช็อต โดยรูปแบบอื่นอาจซับซ้อนมากหรือประกอบด้วยไฟล์จากหลายไดเร็กทอรี

ในท้ายที่สุด ผู้ใช้งานมักต้องการเพียงจัดการรูปภาพสไลด์ทั้งหมด ในฐานะผู้ใช้ปลายทาง คุณไม่ต้องการกังวลเกี่ยวกับไฟล์ WSI ทั้งหมดของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกันโดยมีสไลด์ที่มาจากเครื่องสแกนที่แตกต่างกัน

เพื่อให้กระบวนการจัดการ WSI เป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น PMA.core จึงเสนอการย้ายสไลด์และคัดลอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซผู้ใช้

สิ่งที่คุณต้องทำคือระบุสไลด์ที่คุณต้องการย้าย และตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายไป ทีมงานเบื้องหลัง ของ PMA.core จะดูแลและทำให้แน่ใจว่าจะถ่ายโอนสไลด์ทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์เป็นไปอย่างราบรื่น

th/manipulating_slides.txt · Last modified: 2022/07/26 16:20 by charlotte