User Tools

Site Tools


Sidebar

Translations of this page:

เกี่ยวกับ PMA.core

เริ่มต้น

ตรวจสอบการใช้ระบบ

รูทไดเร็กทอรี

การจัดการภาพ

ข้อมูลเมตา

การจัดการผู้ใช้

การตั้งค่าภาพ

การวินิจฉัย

รายงาน

การจัดการใบอนุญาต

การติดตั้ง

หัวข้อเบ็ดเตล็ด

th:form_management

แบบฟอร์ม

รายการของแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งานจะถูกแสดงในแถบแบบฟอร์ม สามารถสร้างแบบฟอร์มใหม่หรือแก้ไขจากแบบฟอร์มที่มีอยู่ได้

ถัดจากแต่ละแบบฟอร์มที่มีอยู่จะมีหลายตัวเลือกให้เลือกต่อไปนี้:

  • ลบ: ลบแบบฟอร์ม ตัวเลือกนี้จะถูกปิดใช้งานหากมีผู้ใช้งานส่งคำขอนี้
  • โคลน: โคลนการกำหนดค่าของแบบฟอร์ม
  • นำออก: สร้างไฟล์ JSON ที่มีโครงสร้างของแบบฟอร์ม และสามารถนำเข้ามาใหม่ได้ในภายหลังโดยที่จะทำให้คุณสามารถโคลนแบบ

ฟอร์มได้ มันจะมีประโยชน์เมื่อคุณจำเป็นต้องโอนการกำหนดค่าแบบฟอร์มระหว่างอินสแตนซ์ของ PMA.core

  • สร้าง CSV: สร้างไฟล์เทมเพลตของ CSV พร้อมคอลัมน์ที่มีรายละเอียดทุกฟิลด์และมีหนึ่งแถวต่อสไลด์สำหรับไดเร็กทอรีที่เลือก

แบบฟอร์มใหม่

การเพิ่มฟอร์มใหม่จะแสดงไดอะล็อกป๊อปอัปขึ้นมาสำหรับรับข้อมูลพื้นฐานของแบบฟอร์ม เมื่อให้ข้อมูลนี้แล้ว ตัวออกแบบฟอร์มจะปรากฏขึ้น

ตัวออกแบบฟอร์มจะช่วยจัดการฟิลด์ที่พร้อมใช้งานของฟอร์มได้:

คำอธิบาย ฟิลด์
ชื่อ ชื่อของแบบฟอร์ม
เวอร์ชัน เวอร์ชันที่เป็นตัวเลขของแบบฟอร์ม
คำอธิบาย คำอธิบายข้อความ
คำแนะนำ ข้อความแนะนำทางเลือกที่จะแสดงต่อผู้ใช้เมื่อกรอกแบบฟอร์ม

การเพิ่มฟิลด์

สามารถเพิ่มฟิลด์ใหม่ได้โดยเลือกประเภทฟิลด์ที่ต้องการจากเมนูดรอปดาวน์ “เพิ่มฟิลด์ใหม่”:

เมื่อเลือกประเภทฟิลด์แล้ว จะมีพาเนลปรากฏขึ้นที่ส่วนท้ายของรายชื่อฟิลด์พร้อมคุณสมบัติ คุณต้องระบุข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดฟิลด์ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของฟิลด์

ลำดับของฟิลด์ที่ปรากฏบนแบบฟอร์มสามารถจัดเรียงได้โดยการลากพาเนลของแต่ละฟิลด์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ:

th/form_management.txt · Last modified: 2022/08/02 14:48 (external edit)