User Tools

Site Tools


Sidebar

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.
Translations of this page:

เกี่ยวกับ PMA.core

เริ่มต้น

ตรวจสอบการใช้ระบบ

รูทไดเร็กทอรี

การจัดการภาพ

ข้อมูลเมตา

การจัดการผู้ใช้

การตั้งค่าภาพ

การวินิจฉัย

รายงาน

การจัดการใบอนุญาต

การติดตั้ง

หัวข้อเบ็ดเตล็ด

th:rootdir

รูทไดเร็กทอรี

เพื่อให้ PMA.core แสดงเนื้อหา คุณต้องตั้งค่ารูทไดเรกทอรี่ซึ่งก็คือตำแหน่งเริ่มต้นที่จะโฮสต์รูปภาพสไลด์ต่างๆ ทั้งหมดของคุณ

เหตุผลในการทำงานกับรูทไดเรกทอรีมีข้อดีหลายประการ:

  • คุณไม่จำเป็นต้องผ่านโครงสร้างไดเร็กทอรีที่ซับซ้อนเพื่อที่จะไปถึงไฟล์ที่คุณต้องการใช้งาน
  • คุณสามารถแมปรูทไดเรกทอรีหลายรายการเพื่อจัดระเบียบสไลด์ตามวัตถุประสงค์หรือเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกัน
  • เปลี่ยนที่จัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกให้ผู้ใช้ปลายทางทราบ เมื่อคุณย้ายข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์แบบเดิมไปยังคลาวด์ โดยปกติแล้ว คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ (เบราว์เซอร์ S3 หรือ FTP explorer) แต่ด้วย PMA.core คุณเพียงแค่กำหนดรูทไดเรกทอรีใหม่ให้ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่อัปเดต เพียงเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์โดยผู้ใช้ปลายทางยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

แนวคิดของรูทไดเรกทอรีเหมือนกับไดรฟ์ของเครือข่ายที่แมปในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โดยที่คุณแมปลิงก์ เช่น \\myserver\dir\subdir\subsubdir\ ไปยังไดรฟ์ (ที่มีที่อยู่จดจำง่ายกว่ามาก)

จุดเชื่อมต่อ

ตั้งแต่ PMA.core 2 รูทไดเร็กทอรีถูกกำหนดโดยจุดต่อเชื่อมตั้งแต่หนึ่งจุดขึ้นไป เพื่อช่วยใน การจำลองข้อมูลในที่เก็บข้อมูลกายภาพ (geo-replication)

จุดเชื่อมต่อสำหรับรูทไดเร็กทอรีอาจเป็นไดเร็กทอรีในเครื่อง, การแชร์ UNC, ที่เก็บข้อมูล Azure blob, โฟลเดอร์ FTP หรือที่เก็บข้อมูลที่ใช้งานได้บน Amazon S3

จุดเชื่อมต่อ เป็นผลเพิ่มเติมของความคิด “สไลด์ของฉันถูกเก็บไว้ที่ไหน” แม้ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมีจุดเชื่อมต่อหนึ่งจุดต่อหนึ่งรูทไดเร็กทอรี ต่อไปนี้คือสถานการณ์ต่างๆที่คุณอาจมีจุดต่อเชื่อมหลายจุด:

  • Geo replication
  • การล้มเหลวอัตโนมัติระหว่างประเภทการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน หากไม่มีทรัพยากรบนเครือข่ายที่เพียงพอ อาจมีการเสนอทางเลือกสำรองไปยังตำแหน่งอื่น (อาจมีชุดข้อมูลที่ลดลงหรือเก่ากว่า)

เพื่อให้รูทไดเร็กทอรีทำงาน คุณต้องใส่จุดเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งจุด

จุดต่อเชื่อมของรูทไดเร็กทอรีหมายถึงไดเร็กทอรีพื้นฐานที่ระบบใช้หาภาพสไลด์ทั้งหมด ไดเรกทอรีย่อยทั้งหมดของรูทไดเรกทอรีจะถูกแสดงโดยแอปพลิเคชันและมีการแสดงภาพสไลด์ทั้งหมด

การกำหนดค่า

การจัดการกับรูทไดเร็กทอรี

สามารถจัดการรูทไดเรกทอรีได้จากตัวเลือก “รูทไดเรกทอรี” ใต้ส่วน “การตั้งค่า” ในเมนูด้านซ้าย

รายการจะแสดงรูทไดเร็กทอรีที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดและมีตัวเลือกในการเพิ่ม, แก้ไข, และลบรายการ

  • คอลัมน์ “ออฟไลน์” จะระบุว่ารูทไดเร็กทอรีเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ รูทไดเร็กทอรีที่ออฟไลน์จะไม่ถูกแสดงบนระบบ และผู้ใช้งานปลายทางจะไม่สามาถเรียกดูเนื้อหาบนไดเร็กทอรีที่ออฟไลน์
  • คอลัมน์ “เส้นทางที่มีอยู่” จะระบุว่าระบบสามารถเชื่อมต่อเส้นทางของรูทไดเรกทอรีและเข้าถึงเนื้อหาได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น รูทไดเร็กทอรีที่ลิงก์ไปยังโฟลเดอร์ของระบบไฟล์ในเครื่องที่ถูกลบไปแล้ว จะไม่มีคอลัมน์ “เส้นทางที่มีอยู่”

เรามี ส่วนแยก ในวิกินี้ ซึ่งจะแนะนำคุณถึงขั้นตอนต่างๆ ที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อ กำหนดค่ารูทไดเรกทอรีและจุดเชื่อมต่อ รูทไดเร็กทอรีสามารถระบุว่าเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว ซึ่งช่วยให้คุณ ใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยเมื่อกำหนดค่าเหล่านี้

ความปลอดภัย

รูทไดเรกทอรีสามารถเปิดเป็น สาธารณะหรือส่วนตัว ได้ โดยสามารถตรวจสอบคนที่เข้าโฟลเดอร์ (สาธารณะหรือส่วนตัว) ผ่านแถบบันทึกการเข้าถึง

การบันทึก

นอกเหนือจากการจัดการรูทไดเรกทอรีแล้ว การตรวจสอบการใช้งานยังเป็นส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์ของเราอีกด้วย โดยคุณสามารถตรวจสอบบันทึกสำหรับกิจกรรมต่างๆ:

การตรวจสอบบัญชี

แถบเส้นทางการตรวจสอบรวบรวมการดำเนินการใดๆ บนรูทไดเรกทอรีและรายการจุดเชื่อมต่อพื้นฐาน

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นไปตาม ข้อกำหนด 21 CFR ส่วน 11

บันทึกกิจกรรม

นอกจากเส้นทางสำหรับออดิทแล้ว เรายังมีบันทึกกิจกรรมที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึงสไลด์ในรูทไดเร็กทอรีจากผู้ใช้งานรายใดบ้างตามลำดับเวลา:

การตรวจสอบความสมบูรณ์

เมื่อปัญหายังคงเกิดขึ้นตามกาลเวลา แนวทางที่มีโครงสร้างและแนวทางเชิงรุกจะเป็นหลักประกัน เมื่อคุณสงสัยว่าสไลด์บางรายการในรูทไดเร็กทอรีหนึ่งเสียหาย คุณสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ (Integrity check) บนโฟลเดอร์เฉพาะได้:

การดำเนินการนี้จะพยายามอ่านสไลด์ทั้งหมดในโฟลเดอร์และรายงานเกี่ยวกับสไลด์ที่ผิดปกติ จากนั้นคุณควร พยายามค้นหาสาเหตุที่ไม่สามารถอ่านสไลด์ดังกล่าวได้ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บันทึกโมดูลและตัวจัดการข้อผิดพลาด (ELMAH) พร้อมที่จะช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ

th/rootdir.txt · Last modified: 2022/08/03 10:56 (external edit)