User Tools

Site Tools


nl:form_management

Formulieren

Onder de formulieren tab wordt een lijst met beschikbare formulieren weergegeven. Het is mogelijk om nieuwe formulieren te creëren of bestaande formulieren aan te passen.

Naast elk bestaande formulier zijn er enkele opties beschikbaar:

  • Verwijderen: Verwijdert het formulier. Deze optie is uitgeschakeld indien er gebruikersgegevens zijn ingevoerd voor dit formulier.
  • Klonen: Kloont de configuratie voor het formulier.
  • Exporteren: Genereert een JSON-bestand dat de structuur van het formulier bevat. Dit kan vervolgens worden geïmporteerd, waardoor u in staat bent een formulier te klonen. Dit is zeer handig wanneer het noodzakelijk is om een configuratie te migreren tussen PMA.core instanties.
  • CSV Genereren: Genereert een template CSV-file met kolommen van alle velden binnen het formulier en één rij per beeld voor de geselecteerde mappenlijst.

Nieuw formulier

Een nieuw formulier toevoegen zorgt ervoor dat er een pop-up dialoogvenster tevoorschijn komt die de basisinformatie van een formulier accepteert. Zodra deze gegevens zijn ingevoerd, komt de formulierontwerper in beeld.

De formulierontwerper maakt het mogelijk om de beschikbare velden in een formulier te beheren:

Veld beschrijving
Naam De titel van het formulier
Versie Versie van het formulier in getalweergave
Beschrijving Beschrijvende tekst
Instructies Optionele instructietekst die wordt weergegeven aan gebruikers die het formulier invullen

Velden toevoegen

Er kan een nieuw veld worden toegevoegd door het gewenste veldtype te selecteren vanuit het dropdownmenu “Nieuw Veld Toevoegen”:

Zodra er een veldtype is geselecteerd, wordt er een paneel weergegeven aan het einde van de veldenlijst die de eigenschappen van dat veld bevat. Afhankelijk van het veldtype, dient er verschillende informatie te worden ingevuld voor het gedefinieerde veld.

De volgorde waarop de velden in het formulier verschijnen, kan worden aangepast door elk paneel van het veld te verslepen naar de gewenste locatie:

nl/form_management.txt · Last modified: 2022/11/18 12:09 by yves