User Tools

Site Tools


nl:system_requirements

Systeemvereisten

Lokale installatie

OnderdeelMinimaalAangeraden
BesturingsysteemWindows 2016 ServerWindows 2022 Server
Web serverIIS 7.5IIS 10.0
.Net framework4.7.24.7.2
RDBMSMicrosoft SQL Server 2014Microsoft SQL Server 2019
CPU cores 4 16
RAM 8GB 16GB
Disk 250GB HDD 500GB SSD
Cache disk 100GB HDD 1TB HDD
Network interface 100MBps 1Gigabit

De SQL-Server kan ook op een apart apparaat worden geïnstalleerd. De vereisten voor het alleen hosten van de SQL-server op de computer zijn als volgt:

Onderdeel Minimaal Aangeraden
CPU cores 4 8
RAM 8GB 16GB
Disk 250GB HDD 500GB SSD
Network interface 100MBps 1Gigabit

Extra opmerkingen omtrent SQL Servers

De SQL Server Express kan worden gebruikt, maar brengt twee limitaties met zich mee waar rekening mee moet worden gehouden:

  1. De maximale databasegrootte kan niet meer dan 10GB zijn.
  2. Er wordt slechts één CPU core gebruikt om query’s uit te voeren.

Installatie op een AWS Virtuele Machine

Wanneer PMA.core op AWS wordt geïnstalleerd, is het zéér aan te raden om RDS te gebruiken voor het hosten van de SQL-Server, in plaats van een installatie op de VM waarop PMA.core wordt geïnstalleerd.

Onderdeel Minimaal Aangeraden
PMA.core VM size t3.large t3.xlarge
SQL Server RDS VM size t3.medium t3.large
Cache disk 100GB EBS 1TB EBS

Daarnaast kunnen beelden zowel in lokale schijven als in de VM of S3-buckets worden opgeslagen.

Installatie op een Azure Virtuele Machine

Wanneer PMA.core op Azure wordt geïnstalleerd, is het zéér aan te raden om Azure SQL Server te gebruiken voor het hosten van de SQL-Server, in plaats van een installatie op de VM waarop PMA.core wordt geïnstalleerd.

Onderdeel Minimaal Aangeraden
PMA.core VM size D2as v5 D4as v5
Azure SQL Server RDS VM size A2m v2 A4 v2
Cache disk 100GB standard HDD 1TB standard HDD

Daarnaast kunnen beelden zowel in lokale schijven als in de VM of Azure Blob Storage worden opgeslagen. Indien mogelijk wordt het aangeraden om Azure Data Lake Storage Gen2 boven de gewone Azure Blob Storage te verkiezen, aangezien dit type service operaties omtrent mappenbeheer sneller uitvoert, zoals het verplaatsen en hernoemen van beelden en mappenlijsten.

PMA.core cache-vereisten

Ongeacht de keuze of de combinatie van de opslagmedia, vereist het systeem wat ruimte op een lokale- of netwerkschijf waarop cache-data wordt opgeslagen en geopend. PMA.core stelt u in staat om het cache retentiebeleid te definiëren. Daarnaast informeert het systeem u over de grootte hiervan. Als een vuistregel dient de cache-ruimte ongeveer 10% van de totale omvang voor gehele beeld-afbeeldingen te omvatten.

Cliëntkant

Tijdens het ontwikkelen van onze software hebben wij continu getest op het Microsoft Windows Operating System, met de volgende browsers: Internet Explorer 10+ en de meest recente versies van Google Chrome, Safari en Firefox.

Desktop- of werkplek hardware

De minimale vereisten qua processorsnelheid en geheugen (voor eindgebruikers) zijn lastig vast te stellen. We zijn er vrij zeker van dat iedere computer die minder dan 5 jaar oud is, in staat is om probleemloos met het platform te verbinden door middel van een webbrowser. In geval van twijfel, refereren wij naar de systeemvereisten die van toepassing zijn op de specifieke versie van het type webbrowser dat wordt gebruikt.

Webbrowser

Een gehoste webapplicatie wordt geraadpleegd via een (doorgaans) remote computer in het interne bedrijfsnetwerk (of internet). Om de toegang tot content aan zoveel cliënten als mogelijk aan te bieden, hebben wij erg losse vereisten voor de hardware en software van cliënten. Een sleutelpunt hierin is dat wij het niet verplicht maken om extra plug-ins voor webbrowsers te installeren, zoals Flash, Silverlight, WebGL, of Java. Daarnaast gebruiken of installeren wij zelf ook geen extra toevoegingen voor webbrowsers (BHO - Browser Helper Objects). U zult een moderne webbrowser nodig hebben die HTML-5 kan lezen. Dit houdt in dat uw browser zo moet zijn ingesteld dat het Javascript en cookies kan toestaan. Daarnaast hebben wij onze software uitvoerig getest in een breed scala aan webbrowser omgevingen. Hierbij hebben wij opgemerkt dat het bijna overal fungeert, behalve bij Internet Explorer 10 en oudere versies. Voor de beste gebruikerservaring raden wij Mozilla Firefox, Microsoft Edge of één van de Chromium browsers aan, zoals Google Chrome en Opera. Op een Mac kunt u gebruik maken van Safari, Firefox of, opnieuw, één van de Chromium browsers. Wanneer een browser niet ondersteund wordt, verschijnt er een foutmelding.

Omdat de inhoud via een webbrowser wordt geleverd, is de werking van onze software niet gelimiteerd tot alleen Windows-apparaten (alhoewel de webapplicaties zelf wel op een Microsoft-infrastructuur werken). Onze communicatie-implementatie is gebaseerd op REST-webservices en het standaard HTTP-protocol, waardoor u daadwerkelijk altijd en overal onze software kunt gebruiken.

Pop-ups en advertenties blokkeren

Onze software gebruikt dialoogvensters om de interactie met de eindgebruiker aan te gaan. Deze dialoogvensters zijn geïmplementeerd

op basis van de “best practice” standaarden in de industrie (waaronder bibliotheken zoals React en jQuery). Deze dialoogvensters zijn geen pop-ups. Tijdens het testen is er dan ook nooit geobserveerd dat pop-up blokkeerders zich met deze vensters bezig hielden.

Desondanks is het alsnog mogelijk dat er op een bepaald moment in de toekomst pop-up blokkeerders deze functie op onze site waarnemen en ze bestempelen als pop-ups, waardoor deze niet meer verschijnen. Indien dit plaatsvindt, kunt u ons contacteren en dan gaan wij aan de slag om dit probleem te verhelpen in samenwerking met de leverancier van uw pop-up-blokkeersoftware. Dezelfde gedachtegang is ook van toepassing op webbrowser plug-ins die advertenties blokkeren. Dit soort software richt zich vaak op het type technologie dat wij zelf gebruiken om met deze dialoogvensters te werken (zoals iFrames). Er is een groot aantal mogelijke interpretaties van zulke functies (op een website) en, ondanks dat dit bij ons nog niet is voorgekomen, is het mogelijk dat er op een bepaald moment een bepaalde functie van onze site wordt beschouwd als commerciële inhoud. Indien dit plaatsvindt, kunt u ons contacteren en dan gaan wij aan de slag om dit probleem te verhelpen in samenwerking met de leverancier van uw advertentie blokkeersoftware.

Indien u problemen met uw installatie ondervindt, laat ons dit alstublieft weten en dan zoeken wij naar een oplossing om uw huidige problemen te verhelpen

Configuratietips en overwegingen voor opschalen

De disk I/O doorvoer verbeteren

De responstijd van het systeem kan aanzienlijk worden verbeterd door het op een solid state disk te installeren. De cache mappenlijst zou ook op een SSD bewaard moeten worden. Hierdoor zou de optimale setup zijn om het operating system en de applicatie op een SSD te installeren, terwijl de digitale beelden op reguliere harde schijven (of netwerkschijven) worden bewaard. Onderschat niet het belang van de prestaties van reguliere schijven waar de beelden op worden bewaard. Gebruik, indien mogelijk, 6Gbit SATA III disks.

Netwerk

Meerdere NIC’s kunnen op de servermachine worden geïnstalleerd om de netwerkbandbreedte te verhogen. Het systeem kan direct gebruiken maken van meerdere IP-adressen of hostnamen, waardoor een speciale lading aan balancerende configuraties onnodig is.

Parallelle verwerkingen

Het systeem is gebouwd om verzoeken parallel te verwerken en de prestaties hiervan zijn afhankelijk van de beschikbare kernen per processor, de prestaties per kern, alsmede het totale aantal processors in het systeem. In omgevingen met meer dan 50 simultane gebruikers, dienen er tenminste twee processors beschikbaar te zijn in het systeem.

Azure DataLake Storage Gen2

Indien mogelijk wordt het aangeraden om Azure Data Lake Storage Gen2 boven de gewone Azure Blob Storage te verkiezen, aangezien dit type service operaties omtrent mappenbeheer uitvoert, zoals het verplaatsen en hernoemen van beelden en mappenlijsten.

nl/system_requirements.txt · Last modified: 2022/11/10 16:38 by yves