User Tools

Site Tools


nl:rootdir

Bronmappen

Voordat PMA.core u content kan laten zien, dient u eerst bronmappen in te stellen. Een bronmap is een startlocatie, van waaruit u uw diverse, volledige afbeeldingen van objectglaasjes kunt hosten.

Het werken met bronmappen brengt meerdere voordelen met zich mee:

  • U hoeft niet door een gecompliceerde mappenlijst te navigeren voordat u de bestanden heeft bereikt.
  • waarmee u wilt werken.
  • U kunt verschillende bronmappen in kaart brengen om afbeeldingen te organiseren in overeenstemming met verschillende doeleinden of workflows.
  • U kunt verschillende soorten opslag verwisselen zonder dat de eindgebruiker hier iets van merkt. Wanneer u data van een conventionele harde schijf naar de cloud wilt migreren, heeft u doorgaans een nieuwe soort software nodig (S3-browser of een FTP-verkenner). Met PMA.core hoeft u slechts de bronmap opnieuw naar het punt van de geüpdatete locatie te leiden en u bent klaar; de eindgebruiker merkt hier niets van.

Het concept van bronmappen verschilt niet veel van de mappen in netwerkschijven in het Microsoft Windows operating system, waarbij u een map zoals \\myserver\dir\subdir\subsubdir\ toewijst aan een (veel eenvoudiger te onthouden, adres) letter van de drive.

Montagepunten

Sinds de invoering van PMA.core 2 wordt een bronmap gedefinieerd door één of meerdere montagepunten. Dit is gedaan om geo-replicatie scenario’s mogelijk te maken.

Een montagepunt voor een bronmap kan een lokale mappenlijst, een UNC-share, Azure blob opslag, FTP-map, of een Amazon S3-compatibele opslag zijn.

Een Montagepunt vormt een verdere abstractie van het concept “waar zijn mijn afbeeldingen opgeslagen?”. Ondanks dat de meeste gebruikers uiteindelijk één montagepunt per bronmap zullen hebben, volgen hier enkele scenario’s waarin u mogelijk meerdere montagepunten zou willen hebben:

  • Geo-replicatie
  • Automatische failovers tussen verschillende opslagsoorten. Indien er een netwerkbron onbeschikbaar is, kan er een vangnet worden aangeboden richting een andere locatie (mogelijk met een verminderde of oudere dataset).

Om een bronmap te laten werken, dient u er tenminste één montagepunt aan toe te wijzen.

Het montagepunt van een bronmap refereert naar de basismappen waarin het systeem dient te kijken voor digitale afbeeldingen van coupes. Alle submappen van de bronmappen worden blootgelegd door de applicatie en volledige afbeeldingen worden naar voren gebracht.

Configuratie

Bronmappenbeheer

Bronmappen kunnen worden beheerd door het selecteren van de “Bronmappen” optie onder het “Instellingen” deel van het linkermenu.

De lijst weergeeft alle geconfigureerde bronmappen en biedt opties om nieuwe data aan te maken, te wijzigen en te verwijderen.

  • De “Offline” kolom indiceert of er al een bronmap is ingeschakeld. Een offline bronmap wordt niet getoond in het systeem en de inhoud ervan is niet beschikbaar voor eindgebruikers.
  • De “Pad bestaat” kolom geeft aan of het systeem wel of niet in staat is om het pad van de bronmap te monteren en toegang te verkrijgen. Een bronmap die bijvoorbeeld leidt naar een lokale bestandenmap in het systeem die is verwijderd, weergeeft geen vinkje bij de “Pad bestaat” kolom.

We hebben een apart hoofdstuk in deze wiki die u door de verschillende stappen begeleidt om de bronmappen en montagepunten te configureren.

Bronmappen kunnen zowel openbaar als privé worden gelabeld, waardoor u voorzorgsmaatregelen omtrent beveiliging kunt nemen wanneer u deze configureert.

Beveiliging

Bronmappen kunnen openbaar of privé zijn.

Een map met een overzicht van wie welke bestanden (zowel openbaar als privé) heeft bekeken, kan worden ingezien via de Toegangslogboek tab.

Logs

Naast het aanpassen van bronmappen, vormt het monitoren van de mappen ook een belangrijk aspect van onze software.

U kunt logboeken monitoren voor verschillende soorten activiteiten:

Audittrail

De audittrail-tab combineert alle operaties die zijn uitgevoerd op zowel bronmappen en onderliggende montagepunten.

De gepresenteerde informatie voldoet aan de eisen van 21 CFR deel 11.

Activiteitenlogboek

Naast een audittrail, is er ook een activiteitenlogboek beschikbaar dat u chronologisch vertelt welke gebruiker welke afbeeldingen in de bronmap heeft bekeken:

Integriteitscheck

Wanneer problemen zich blijven voordoen, is er een gestructureerde en proactieve aanpak vereist.

Wanneer u vermoedt dat bepaalde afbeeldingen in een specifieke bronmap corrupt zijn, kunt u een integriteitscheck uitvoeren op die bepaalde map:

Hierbij wordt er een poging gedaan om alle afbeeldingen in een map te lezen en worden er rapporten gegenereerd over de afbeeldingen die mislukken. U dient dan een poging te doen om erachter te komen waarom deze niet gelezen kunnen worden.

Voor problemen die zich slechts af en toe voordoen en niet blijvend lijken, zijn er Elmah logboeken beschikbaar om te helpen met het ad-hoc oplossen van problemen.

nl/rootdir.txt · Last modified: 2022/07/08 18:11 by veerle