User Tools

Site Tools


nl:diag_elmah

Elmah

ELMAH (Error Logging Modules and Handlers) is een applicatie-wijde faciliteit voor het loggen van foutmeldingen die volledig pluggable is.

Het slaat bijna alle onbehandelde uitzonderingen in PMA.core op, alsmede enkele afgehandelde uitzonderingen die gerapporteerd dienen te worden. Het biedt ook de volgende, zeer handige functies voor het onderhouden van een lopende productieserver:

  • Het loggen van bijna alle onbehandelde uitzonderingen.
  • Een webpagina om op afstand een log van alle vastgelegde uitzonderingen te bekijken.
  • Een webpagina om de volledige details van elke gelogde uitzondering te bekijken, waaronder gekleurde

stapelsporen.

Elmah vormt, ondanks haar krachtige en nuttige prestaties, geen vervanging voor IIS-logs en het interne logsysteem van PMA.core, aangezien het niet alle gedetailleerde informatie opslaat zoals IIS doet; daarnaast heeft het ook geen idee van de interne werking van PMA.core ten opzichte van dat interne systeem.

nl/diag_elmah.txt · Last modified: 2022/11/18 12:49 by yves