User Tools

Site Tools


nl:impact_of_tile_quality_on_data_traffic

Impact van tegelkwaliteit op dataverkeer

Met behulp van Afbeeldingsinstellingen, kan men de kwaliteit van individuele tegels controleren. Elke tegel vormt een JPEG-afbeelding en de instellingen beheersen de compressiegraad die wordt gebruikt om de JPEG’s te genereren.

We hebben onderzoek uitgevoerd naar de impact van verschillende kwaliteitsinstellingen en zijn met de volgende metingen gekomen. Zoals verwacht, vermindert een verlaagde tegelkwaliteit aanzienlijk het aantal verzonden bytes:

Heeft de tegelkwaliteit invloed op de tijd die het duurt om een tegel te openen? Wij hebben hierin geen significante verschillen opgemerkt (met uitzondering van de overduidelijke metingen die direct zijn gerelateerd aan de fysieke grootte van een tegel).

Hieronder kunt u alle metingen in één grafiek zien:

nl/impact_of_tile_quality_on_data_traffic.txt · Last modified: 2022/10/13 10:36 by yves