User Tools

Site Tools


nl:rootdir_geo_replication

Bronmappen en geo-replicatie

Cloudproviders hebben doorgaans verschillende geografische datacentra. Tijdens de set-up kunt u naar ieder van deze centra verwijzen. Wanneer u globale toegang tot de WSI-data wilt aanbieden, kunt u die data in meerdere zones bewaren.

De verschillende PMA.core instanties kunnen een enkele database delen, terwijl de verschillende montagepunten van de bronmappen kunnen refereren naar verschillende, lokale eindpunten.

Op het moment dat een eindgebruiker een bepaalde beeld van een bepaalde locatie wilt openen, selecteert PMA.core automatisch de opslaglocatie die zich het dichtst bij de gebruiker bevindt.

nl/rootdir_geo_replication.txt · Last modified: 2022/11/10 13:28 by yves