User Tools

Site Tools


nl:diag_performance

Prestaties

Onder Diagnostiek → Prestaties kunt u de statistische metingen van de PMA.core prestaties inzien. Deze pagina weergeeft de gemiddelde tijd die het PMA.core kostte om een verzoek in te willigen. De pagina is opgedeeld in twee delen; een deel voor gemiddelden in uren en een voor dagelijkse gemiddelden.

  • Aantal verzoeken: Het aantal verzoeken dat PMA.core heeft ingewilligd
  • Gemiddelde: De gemiddelde tijd om een verzoek te voltooien
  • Afwijking: De standaardafwijking van de tijd die verzoeken kostten

Deze statistische metingen worden berekend op basis van vandaag, gisteren, twee dagen geleden, drie dagen geleden, vier dagen geleden, een week geleden en een maand geleden.

Op deze manier kunt u de prestaties van PMA.core over langere tijd bekijken en op visuele wijze enige aanzienlijke statische verschillen in het gemiddelde of de standaardafwijking waarnemen.

nl/diag_performance.txt · Last modified: 2022/11/18 12:35 by yves