User Tools

Site Tools


nl:rootdir_config

Configuratie

Bronmappen kunnen worden beheerd door het selecteren van de “Bronmappen” optie onder het “Instellingen” deel van het linkermenu. De lijst geeft alle geconfigureerde bronmappen weer en biedt opties om nieuwe data aan te maken, te wijzigen en te verwijderen.

De “Offline” kolom indiceert of er al een bronmap is ingeschakeld. Een offline bronmap wordt niet naar voren gebracht in het systeem en de inhoud ervan is niet beschikbaar voor eindgebruikers. De “Pad bestaat” kolom geeft aan of het systeem wel of niet in staat is om het pad van de bronmap te monteren en toegang te verkrijgen. Een bronmap die bijvoorbeeld leidt naar een lokale bestandenmap in het systeem die is verwijderd, weergeeft geen vinkje bij de “Pad bestaat” kolom. We hebben een aparte sectie op deze wiki die u door de verschillende stappen begeleidt om de bronmappen en montagepunten te configureren. Bronmappen kunnen zowel openbaar als privé worden gelabeld, waardoor u voorzorgsmaatregelen omtrent beveiliging kunt nemen wanneer u deze configureert. Beveiliging Bronmappen kunnen openbaar of privé zijn. Een map met een overzicht van wie welke bestanden (zowel openbaar als privé) heeft bekeken, kan worden ingezien via de Toegangslogboek tab. Logs Naast het aanpassen van bronmappen, vormt het monitoren van de mappen ook een belangrijk aspect van onze software.

U kunt logboeken monitoren voor verschillende soorten activiteiten: Auditspoor…………………………………………………………………………………………… De auditspoor tab combineert alle operaties die zijn uitgevoerd op zowel bronmappen en onderliggende montagepunten. De gepresenteerde informatie is vervolgens in overeenstemming met 21 CFR deel 11. Activiteitenlogboek Naast een auditspoor, is er ook een activiteitenlogboek beschikbaar dat u chronologisch vertelt welke gebruiker welke afbeeldingen in de bronmap heeft bekeken: Integriteitscheck Wanneer problemen zich op den duur blijven voordoen, is er een gestructureerde en proactieve aanpak vereist. Wanneer u vermoedt dat bepaalde afbeeldingen in een specifieke bronmap gecorrumpeerd zijn, kunt u een integriteitscheck uitvoeren op een bepaalde map: Hierbij wordt er een poging gedaan om alle afbeeldingen in een map te lezen en worden er rapporten gegenereerd over de afbeeldingen die mislukken. U dient dan een poging te doen om erachter te komen waarom deze niet gelezen kunnen worden. Voor problemen die zich slechts af en toe voordoen en niet blijvend lijken, zijn er Elmah logboeken beschikbaar om te helpen met het ad-hoc oplossen van problemen. Instellen bronmap Elke bronmap krijgt een naam waarnaar wordt gerefereerd. Deze naam dient uniek te zijn, ongeacht het type. Dit houdt in dat u, indien er een bronmap is met de naam “RoOt”, niet een andere bronmap kunt hebben met de naam “rOoT”. Naast de naam, dient de bronmap ook tenminste één montagepunt te hebben. Alle andere configuratie-opties op deze pagina zijn optioneel. Uw bronmap definiëren U kunt een nieuwe bronmap toevoegen door op de “Toevoegen” knop de klikken in het overzicht van de bronmappen: Vul vervolgens de algemene eigenschappen in voor de bronmap. Maakt u zich nog maar geen zorgen over het invullen van details zoals C:\slides referenties. Hier zullen wij later naar kijken wanneer wij het over montagepunten hebben. U moet een unieke naam (“Alias”) voor de bronmap invoeren. De volgende parameters zijn beschikbaar om dit verder in te stellen: Parameter Betekenis Beschrijving Een arbitraire string die de administrator kan helpen om in de toekomst te onthouden waar de bronmap over gaat. Het Beschrijving veld van een bronmap kan ook worden gebruikt om extra informatie over een datagroep te verbergen waarvan u niet wilt dat iedereen dit direct weet. Gebruik dit veld niet voor gevoelige informatie, aangezien dit kan worden gezien door iedereen met toegang tot PMA.core. Indien u een instructeur bent die bijvoorbeeld met studenten werkt, dan is het in orde om reminders in dit veld voor uzelf in te voeren, zoals “dit zijn allemaal strikvragen”… Quota U kunt een limiet instellen op de hoeveelheid data waarvan u wilt dat PMA.core het beheert. Dit kan erg nuttig zijn wanneer er tijdelijke werknemers zijn, wanneer er personeel op bezoek komt, wanneer er artsen in opleiding zijn, of wanneer er andere studenten zijn die slechts een korte tijd aanwezig zijn. Indien u de hoeveelheid data niet wilt beperken, kunt u de standaardwaarde van 0 hanteren. Offline Wanneer dit aangevinkt is, wordt deze map niet beschikbaar gemaakt voor downstream applicaties zoals PMA.studio. Wellicht maakt u een tijdelijke placeholder aan voor een toekomstige afdeling, of wellicht bent u nog niet klaar met het creëren van nieuwe collectie. Instructeurs kunnen deze optie ook gebruiken om een lijst van examenslides te maken en deze slechts voor een korte duur aan te studenten te laten zien (wij bieden helaas geen schematische functies aan; u zult dit handmatig moeten doen)

Zichtbaarheid Zie onze sectie over beveiliging Zodra u uw bronmap heeft gecreëerd, krijgt u een reminder te zien dat u nog een montagepunt moet instellen.

Het klikken op de suggestie leidt u richting de Montagepunten tab, welke standaard leeg is.

Het is nu tijd om PMA.core te vertellen waar de inhoud zich daadwerkelijk bevindt waar de bronmap naar dient te refereren.

Montagepunten toevoegen PMA.core ondersteunt verschillende soorten opslag (bekijk ook ons persbericht): opslag benodigde type informatie lokale harde schijf een referentiepad zoals c:\my_slides of e:\department\pathology\staff\dr_seuss. Let erop dat u op deze manier geen netwerkschijven in kaart kunt brengen (letterschijven zoals Y: of Z: zijn doorgaans netwerkschijven) als bronmappen. netwerk schijven een UNC-referentiepad zoals \\server\sharename\our_slides (meer over netwerken). S3-opslag Toegang en geheime toetsencombinatie, een pad richting een bucket zoals /my_bucket. Subpaden onder dit pad zijn ook toegestaan. Azure opslag Een connectiestring, containernaam. Sinds PMA.core 2.0.1 kunt u ook een pad specificeren dat direct volgens de hiërarchie van de container functioneert FTP-server FTP-server URL, gebruikersnaam en wachtwoord, optioneel een initieel pad Voor sommige opslagsoorten, krijgt u ook een veld met “Brokgrootte” te zien. Dit heeft te maken met de cache en kan vrijwel altijd op de standaardwaarde blijven staan. In onze sectie over beveiliging, gaan wij dieper in op elk type opslag. Ingenestelde referenties Twee bronmappen zijn genesteld indien er één wordt bewaard in de ander. Er zijn zeer goede redenen om dit type set-up te hebben: u kunt een map d:\projects\ hebben met meer dan 100 verschillende submappen, maar het kan zijn dat er slechts twee of drie van die submappen op ieder moment van belang zijn voor u. Desondanks is het mogelijk alsnog handig om zo nu en dan de submappen van andere projecten te raadplegen, dus daarvoor heeft u de volgende set-up nodig:

  • Eén bronmap “projecten” die leidt naar d:\projects
  • Twee andere bronmappen “project_foo_004” (project 4 voor de klant foo) en “project_bar_045” (project 45 voor de klant bar) die snelle toegang bieden tot de bestanden in d:\projects\foo\p0004 en d:\projects\bar\p0045.

Het is duidelijk dat d:\projects\qcor\p0004 een submap is van d:\projects, dus kwalificeert deze als een ingenestelde map.

Het is aan u om te bepalen of u hier daadwerkelijk gebruik van wilt maken. In PMA.core worden de bestanden op verschillende plekken in kaart gebracht en daardoor zijn ze beschikbaar via verschillende routes. Daarom raden wij af om ingenestelde bronmappen te gebruiken indien u één van de volgende acties wilt ondernemen:

  • Bestanden naar andere locaties verplaatsen via het afbeeldingbeheer
  • Annotaties op de afbeelding vastleggen
  • Formulier data vastleggen

Ingenestelde bronmappen kunnen prima worden gebruikt, indien u alleen gebruik maakt van PMA.core om WSI-content te hosten en te bekijken.

Nesting instellingen

De volgende handelingen dienen alleen door ervaren gebruikers te worden uitgevoerd. Indien u niet weet waar of hoe u een bestand genaamd App_Data\Data\PMACore.config kunt vinden, wordt het aangeraden om te stoppen met lezen en iemand te contacteren met meer kennis in dit gebied.

Ervan uitgaande dat u weet wat u doet; u kunt controleren of ingenestelde bronmappen zijn toegestaan door de AllowNestedRootDirectories schakelaar te veranderen in PMACore.config:

Het correct afhandelen van foutmeldingen is inbegrepen. Stel dat u zich in de volgende situatie bevindt:

  • AllowNestedRootDirectories staat op false
  • Er bestaat een bronmap die wijst naar c:\wsi\worklist\
  • Er bestaat een submap c:\wsi\worklist\case04\

Wanneer er wordt getracht om de map c:\wsi\worklist\case04 naar een aparte bronmap te verplaatsen, verschijnt de volgende foutmelding:

nl/rootdir_config.txt · Last modified: 2022/10/12 11:08 by yves