User Tools

Site Tools


nl:installation_check

Installatiecheck

De installatiecheck sectie voert verschillende tests uit om er zeker van te zijn dat het systeem correct is geïnstalleerd en dat alle benodigde bibliotheken beschikbaar zijn.

Enkele van deze paramaters zijn alleen beschikbaar in PMA.core 1.1 en later versies, waaronder: Opereren Systeem, IIS-versie, Applicatie init tijd, Sta genestelde bronmappen toe, Applicatiepad, en Herkende bestandsextensies.

De Webforms Timeout waarde geeft de tijd aan waarna een inactieve gebruiker uit de administratie UI van PMA.core wordt uitgelogd.

Kijk hieronder voor een uitgebreide lijst van alle parameters en checks die PMA.core uitvoert.

Instellingen

Parameter Beschrijving
Operating System De versie van het operating system
IIS-Versie De versie van de IIS-server
PMA.UI Versie Of PMA.UI is gevonden en wat de versie is
.NET Framework De gevonden .NET-versie
Applicatie init tijd De tijd die het PMA.core kostte om juist op te starten
Genestelde bronmappen toestaan Of de server is geconfigureerd om genestelde bronmappen toe te staan
Sessie time-out De inactieve time-outperiode voor een PMA.core sessie
Webforms time-out De inactieve time-outperiode voor de admin gebruikersinterface
Huidige gebruiker De windows gebruiker die de server runt
Database verbindingsstring De voornaamste databaseverbinding
Database verbindingsstring traceren De secundaire databaseverbinding die wordt gebruikt voor het inloggen
Applicatiepad Het windowspad waarop de server runt
Cachepad Het pad dat PMA.core gebruikt voor caching
Logpad Het pad dat PMA.core gebruikt voor logging
Herkende formatenAlle herkende formaten op PMA.core

Checks

Check Beschrijving
Databaseschema Controleert of databases leesbaar zijn en of het schema correct is
Database schrijven Check of databases toestemmingen hebben voor schrijven
Bestand voor cachemap aanmaken Checkt of PMA.core toestemming heeft voor het creëren van bestanden in de cache-map
Bestand voor cachemap verwijderen Checkt of PMA.core toestemming heeft voor het verwijderen van bestanden in de cache-map
Submap in Cache-mappenlijst creërenCheckt of PMA.core toestemming heeft om mappen aan te maken binnen de cache-map
Submap in Cache-mappenlijst verwijderenCheckt of PMA.core toestemming heeft om mappen te verwijderen binnen de cache-map
Bestand voor logmappenlijst aanmaken Checkt of PMA.core toestemming heeft voor het creëren van bestanden in de logmap
Bestand voor logmappenlijst verwijderen
IIS-Logbestand configuratie Checkt of PMA.core de IIS-logbestanden kan lokaliseren en openen
TraceHandler beschikbaar Checkt of PMA.core toegang tot de traceerdatabase kan lezen en schrijven
Zeiss Afbeeldingsbibliotheek Checkt of de Zeiss Afbeeldingsbibliotheek kan worden gevonden en of deze juist is geconfigureerd
Check PMA.core API Checkt of de PMA.core toegankelijk is en of deze juist is geconfigureerd

Essentiële zaken auditspoor

Essentiële zaken auditspoor Beschrijving
Traceerdatabase schrijven Checkt of de traceerdatabase (auditspoor) beschrijfbaar is
Oudste invoer De oudste invoer in het auditspoor (indien gevonden)
Nieuwste invoer De nieuwste invoer in het auditspoor (indien gevonden)
# invoeren in het auditspoor Het aantal invoeren van auditsporen

Opslagchecks

Onder de opslagchecks tab kunt u de opslag bekijken die wordt gebruikt door alle onderdelen van PMA.core. Deze zijn:

Opslag Beschrijving
Tegelcachegrootte De grootte van de map die wordt gebruikt als tegelcache
Azure/Amazon S3 cachegrootte De grootte van de map die wordt gebruikt als cache voor cloudoperaties
IIS mapgrootte De grootte van de map waarin PMA.core is geïnstalleerd
SQL-server database grootte De grootte van de PMA.core database. Dit omvat de gebruikers, formulieren, formulierdataen het auditspoor
nl/installation_check.txt · Last modified: 2022/11/10 17:08 by yves