User Tools

Site Tools


nl:report_monthly

Maandelijkse statistieken

Op de maandelijkse statistiekenpagina kunt u maandelijkse rapporten genereren voor de serveractiviteit per gespecificeerd aantal jaren.

Deze rapporten bevatten

  1. het aantal actieve gebruikers per maand
  2. het aantal bekeken afbeeldingen per maand

U kunt ook rapporten genereren door de resultaten aan de hand van de volgende criteria te filteren:

  1. Een specifieke Virtuele Bronmap om alleen beelden te laten zien die onder een specifieke mappenlijst vallen en dus alleen de gebruikers die die beelden hebben bekeken
  2. Jaarbereik: Een jaar om alleen de resultaten voor dat specifieke jaar te laten zien
nl/report_monthly.txt · Last modified: 2022/11/18 12:42 by yves