User Tools

Site Tools


nl:user_monitoring

Gebruikersmonitoring

Overzichtstabel

  • De “Laatste login” kolom weergeeft de logindata waarop de gebruiker voor het laatst succesvol heeft ingelogd.
  • De “Lokale” kolom geeft aan of een gebruiker door PMA.core of LDAP wordt beheerd.
  • De “Administrator” kolom geeft aan of de gebruiker PMA.core wel of niet kan openen.
  • Niet-administratieve gebruikers kunnen geen beheerderstaken in het PMA.core systeem uitvoeren.
  • De “Kan Annoteren” kolom geeft aan of een gebruiker annotaties mag creëren en aanpassen.
  • De “Geschorst” kolom geeft aan of een gebruiker mag inloggen in PMA.core of downstream applicaties. Een geschorste login wordt als invalide beschouwd door het systeem.
  • De “Vergrendeld” kolom geeft aan of een gebruikersaccount momenteel is vergrendeld vanwege te veel mislukte inlogpogingen.
  • Het klikken op het e-mailadres van een gebruiker lanceert uw standaard e-mailprogramma.
  • Het klikken op de inlognaam van een gebruiker weergeeft een overzicht met de activiteiten van de gebruiker.

Naast elke invoer verschijnen de volgende knoppen:

Knop Beschrijving
Bewerken Bewerkt de geselecteerde gebruiker; het wachtwoord, het e-mailadres en de naam van de gebruiker kunnen hiermee worden aangepast. Verder kan het toegangsniveau van de gebruiker worden veranderd (administrator of niet), alsmede de optie of de gebruiker wel of niet in staat is om annotaties te beheren. Tot slot kan de schorsing van een gebruiker hiermee worden toegevoegd of verwijderd
Verwijderen Verwijdert de geselecteerde gebruiker
Wachtwoord herinneren Verstuurt een e-mailnotificatie naar de geselecteerde gebruiker met hun wachtwoord in simpele opmaak
Resetten en wachtwoord herinnerenStelt een willekeurig wachtwoord in voor de geselecteerde gebruiker en stuurt een e-mailnotificatie met het nieuwe wachtwoord in simpele opmaak
Ontgrendelen Verwijdert een vergrendeling

Weergeven gebruikersdetails

Door op de login van een gebruiker te klikken in de overzichtstabel, kunt u een weergave zien met de instellingen en activiteiten van de gebruiker. Deze pagina biedt een overzicht van de gebruikersinformatie en de bronmappen waar zij toegang tot hebben.

Toegangsrechten

De Toegangsrechten (ACL) sectie biedt de controle over de privé bronmappen waar een gebruiker toegang tot heeft. Indien er geen privé bronmappen zijn gedefinieerd, is deze lijst leeg.

Activiteitenlogboek

De activiteitenlogboek sectie biedt een gedetailleerde lijst met alle evenementen van de weergegeven gebruiker.

Auditspoor

De auditspoor sectie weergeeft een logboek met wijzigingsevenementen die op de huidige gebruiker van toepassing zijn.

nl/user_monitoring.txt · Last modified: 2022/11/10 13:06 by yves