User Tools

Site Tools


nl:settings_image

Afbeeldingsinstellingen

In de sectie Afbeeldingsinstellingen kunnen afbeeldingscompressies en gerelateerde tegelwaarden worden geconfigureerd.

Afbeeldingsinstellingen

Veld Beschrijving
Tegelgrootte De grootte van elke zijde van de tegels op de server in pixels. Een waarde van 400 geeft aan dat de tegels 400 x 400 pixels in grootte zijn.
AfbeeldingsindelingDe afbeeldingsindeling voor alle afbeeldingen op de server (tegels, thumbnails, snapshots, etc.). Dit kan een JPEG (compressie met verliezen) of een PNG (compressie zonder verliezen) zijn
Tegelkwaliteit

compressieschema’s. De standaardwaarde is 100 (gelijk aan 100% kwaliteit). Deze parameter is niet van toepassing als de afbeeldingsindeling PNG is.|

Vergeet niet om op “Opslaan” te drukken voordat u deze pagina verlaat.

Cache-instellingen

Bij de cache-instellingen kunt u de cache-strategie van het systeem instellen. Om meer te weten te komen over welke soort data in het cachegeheugen komt, bekijk dan deze pagina.

Veld Beschrijving
Cache gebruiken Geeft aan of het systeem wel of geen cache gebruikt voor de aangevraagde tegels. Caching staat standaard uit.
Cache-pad De mappenlijst waar cache-bestanden worden bewaard. Dit is een relatief pad voor de webapplicatie
Retentiedagen Het aantal dagen waarna een cache-bestand automatisch door het systeem wordt verwijderd
Tegelcache Geeft het huidige ruimtegebruik van gecachede tegels aan
S3-cache Geeft het huidige ruimtegebruik van gecachede onderdelen van beelden binnen de S3-opslag aan
Totale cache-grootte Het bij elkaar opgetelde ruimtegebruik van caches

Operaties

Operatie Beschrijving
Oudere cache dan retentiedagen legen Leegt cache-bestanden die recent niet meer zijn gebruikt
Cache legen voor losse beelden Leegt de cache-bestanden voor beelden die niet meer bestaan
Alle cache legen Leegt alle cache-bestanden
Opslaan Slaat de cache-instellingen op

Vergeet niet om op “Opslaan” te drukken voordat u deze pagina verlaat.

Barcode-instellingen

Instellingen voor het herkennen van barcodes worden door PMA.core herkend. Er wordt gebruik gemaakt van een algoritme om barcode-afbeeldingen om te zetten

Veld Beschrijving
Probeer harder om barcode teksten te lezenStaat het toe om algoritmes te gebruiken die meer tijd in beslag nemen om barcodes te lezen. Dit kan het systeem vertragen, maar meer nauwkeurige resultaten veroorzaken
Barcode scanning uitschakelen Schakelt het scannen van barcodes uit voor meer snelheid. U kunt dit ook uitschakelen indien u niet wilt dat barcodes in tekstvorm worden gelezen
nl/settings_image.txt · Last modified: 2022/11/18 12:16 by yves