User Tools

Site Tools


nl:user_cruudd

Rechten en toestemmingen

PMA.core biedt 7 soorten toestemmingen in Bronmappen die kunnen worden toegepast op een gebruiker of op een groep. Deze soorten zijn:

  • Creëren: Verleent toestemming om mappen en submappen in een bronmappenlijst te creëren Verleent ook toestemmingen om annotaties in de beelden binnen bronmappen te creëren
  • Lezen: Verleent toestemming om beelden te lezen en de inhoud van alle mappen binnen bronmappen te lezen. Verleent ook toestemmingen om annotaties in de beelden binnen bronmappen te lezen.
  • Updaten: Verleent toestemming om beelden en alle mappen binnen bronmappen een andere naam te geven. Verleent ook toestemmingen om annotaties in de beelden binnen bronmappen te wijzigen.
  • Verwijderen: Verleent toestemming om beelden en mappen binnen bronmappen te verwijderen
  • Downloaden: Verleent toestemming om beelden te downloaden via de Transfer API
  • Uploaden: Verleent toestemming om beelden te uploaden via de Transfer API
  • ScriptUitvoeren: Verleent toestemming om scripts uit te voeren op de beelden binnen bronmappen door gebruik van de Script API

nl/user_cruudd.txt · Last modified: 2022/11/10 12:59 by yves