User Tools

Site Tools


nl:settings_scripts

Extern script

Externe scripts zijn de functionaliteit die PMA.core biedt om opdrachtregel scripts binnen PMA.core te configureren en uit te voeren.

Nieuw script toevoegen

Om een nieuw script toe te voegen, dient u de volgende informatie in te vullen die beschrijft welk script u wilt uitvoeren en welke parameters hierop van toepassing zijn

Instelling Beschrijving
Naam Een unieke naam voor het script om deze te verkrijgen en te onderscheiden
Opdracht De opdrachtregel, het bat-bestand, het CMD-bestand of de .exe om uit te voeren
Argumenten De Argumenten die aan het script worden doorgegeven
Parameters Een dynamische lijst van parameters die PMA.core aan het script doorgeeft

De volgende soorten parameters worden ondersteund

Parameter Beschrijving
Nummer Een numerieke parameter
Pad Een padparamater, oftewel het pad van de beeld
String Een stringparameter

Een script uitvoeren

Om een extern script uit te voeren nadat deze is toegevoegd en geconfigureerd, dient u gebruik te maken van de Scripts Runnen API

nl/settings_scripts.txt · Last modified: 2022/11/18 12:34 by yves