User Tools

Site Tools


nl:adding_a_copyright_to_snapshots

Een copyrightmelding toevoegen aan snapshots

De volgende handelingen dienen alleen door ervaren gebruikers te worden uitgevoerd. Indien u niet weet waar of hoe u een bestand genaamd App_Data\Data\PMACore.config kunt vinden, wordt het aangeraden om te stoppen met lezen en iemand te contacteren met meer kennis in dit gebied.

Ervan uitgaande dat u weet wat u doet; u kunt een copyrighttekst toevoegen om aan de bovenkant van snapshots toe te voegen.

U kunt de positie van de copyrightmelding ook bepalen:

De snapshots hebben nu een copyrightmelding aan de rechter onderkant: U kunt deze melding verwijderen of het veld leegmaken om te voorkomen dat er tekst verschijnt.

nl/adding_a_copyright_to_snapshots.txt · Last modified: 2022/11/10 15:47 by yves