User Tools

Site Tools


nl:submitted_data

Table of Contents

Ingevulde gegevens

De data die door elke gebruiker wordt ingezonden voor elk formulier kan worden verkregen onder de “Ingezonden data” tab in de volgende indelingen:

  • HTML
  • CSV
  • XML
  • ARFF (Atribute-Relational file format)

HTML

Klikken op Exporteren naar HTML-format leidt u naar een interactieve HTML-pagina die alle ingezonden data weergeeft.

Hier kunt u alle data in tabelformat ziet, met paginaweergave en een zoekfunctie.

Dit is erg handig voor snelle inspecties of het zoeken naar specifieke data.

CSV

Het CSV-bestand (comma seperated values) is een erg veelvoorkomend tekstbestand dat voornamelijk wordt gebruikt om programmatisch input/output om te zetten naar diverse programmeertalen. Dit is zeer bruikbaar voor scripts en het verzenden van data naar andere software. Deze indeling kan worden gelezen door Excel en andere spreadsheetprogramma’s.

Klikken op Exporteren naar CSV leidt u naar een pagina waar u de benodigde parameters kunt configureren. U zult in het bijzonder de scheiding tussen de datavelden moeten selecteren. Dit is doorgaans een komma, maar deze instelling moet op basis van uw instellingen mogelijk worden aangepast. U kunt ook selecteren of u enige opzoeklijsten wilt exporteren die zich in het formulier bevinden

XML

Het XML-format is een andere indeling die wordt gebruikt om data uit te wisselen tussen applicaties en software. Ook deze indeling wordt voornamelijk gebruikt voor scripts en de programmatische input/output van data.

ARFF

Een ARFF-bestand (Attribute-Relation File Format) vormt een ASCII-tekstbestand dat een lijst van instanties beschrijft die een set aan eigenschappen delen. ARFF-bestanden zijn ontwikkeld door het Machine Learning Project bij de Afdeling Computerwetenschappen aan de Universiteit van Waikato. Ze waren bestemd voor gebruik met de Weka machine learning software.

nl/submitted_data.txt · Last modified: 2022/11/10 15:27 by yves