User Tools

Site Tools


nl:report_heatmap

Heatmap statistieken

De heatmap van een beeld wordt statistisch door PMA.core berekend. Deze weergeeft de delen waar gebruikers vaker naar kijken op een beeld en kan dus mogelijk van meer waarde zijn. Dit wordt weergeven in een kleurrijke afbeeldingen met meer rode kleuren die delen van de afbeelding aangeven waar gebruikers meer naar kijken, zoals vaker het geval is met typische heatmaps in andere velden. Aan de onderkant van de heatmap kunt u de kleurenlegenda zien die aangeeft hoe vaak elke kleur is bekeken door gebruikers

Om een Heatmap voor een specifieke beeld te genereren, dient u:

  1. Het databereik te selecteren voor het verzoeken van gebruiksdata. U kunt dit bereik naar eigen wens aanpassen
  2. De map selecteren die de beeld bevat. Dit kan in de middelste kolom
  3. Het beeld selecteren in de laatste kolom
  4. Nadat de thumbnail van de beeld wordt weergegeven, kunt u op “Heatmap Berekenen” klikken

nl/report_heatmap.txt · Last modified: 2022/11/10 16:46 by yves